Obsługa on-site

Na poniższej stronie zapoznasz się z ofertą obsługi informatycznej w siedzibie Twojej Organizacji. 

Obsługa stacji roboczych, zapewnienie ergonomii stanowisk

Od prostych czynności serwisowych związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem (Windows, MacOS, Linux desktop, Android, iOS) po ergonomię miejsca pracy.

Zarządzanie infrastrukturą w ramach stałej umowy

W ramach stałej współpracy zarządzamy serwerami firmowymi, dyskami sieciowymi,  urządzeniami sieciowymi oraz przeprowadzamy regularne audyty bezpieczeństwa. Na życzenie Organizacji przeprowadzamy szkolenia kadry z zakresu phishingu, działalności złych aktorów, reagowania na incydenty, bezpieczeństwem usług chmurowych.

Zapewnienie ciągłość działania usług

Działania proaktywne mające uchronić Organizację przed skutkami incydentów informatycznych. Do tych działań zaliczamy cykliczne kopie zapasowe w systemie 3-2-1, wirtualizację ze snapshotami, wykluczanie sytuacji Single Point of Failure (SPOF), wdrażanie scenariuszy Disaster Recovery.

Wdrażanie polityki zero-trust

Niezależnie od poziomu świadomości użytkownika musimy być odporni na incydenty zarówno zawinione (np. celowe działanie pracownika) jak i losowe (np. błąd w oprogramowaniu producenta). Stosując w ramach infrastruktury polityki zero-trust, zakładamy z góry, że każde urządzenie w sieci firmowej jest potencjalnie niebezpieczne i zostanie wykorzystane przez złego aktora. Dzięki temu możemy podjąć działania skutkujące izolacją oraz złagodzeniem skutków ewentualnego incydentu bezpieczeństwa zanim on nastąpi.

On-site / ERP

Na poniższej stronie zapoznasz się z ofertą obsługi informatycznej w siedzibie Twojej Organizacji. 

Office 365 / IaaS

Migracja i zarządzanie chmurą Microsoft 365, usługi infrastruktury w chmurze, zabezpieczenie urządzeń końcowych

E-commerce / Appki mobilne

Oferta programowania B2B, B2C, e-commerce, hybrydowych aplikacji mobilnych

Audyty i szkolenia

Audyty bezpieczeństwa Office 365, urządzeń końcowych, tworzenie dokumentacji IT