Dokumentacja i szkolenia

Procedury i szkolenia dla kadry kierowniczej, zarządów oraz lokalnych administratorów. 

Polityka IT

Dzielimy zasoby Organizacji na strefy, opracowujemy dla nich procedury i nadzorujemy przestrzeganie polityki. Przykładowe dokumentacje:

  • Ogólna polityka serwisowa
  • Polityka Social Media
  • Polityka korespondencji e-mail
  • Polityka udostępniania danych poza Organizację
  • Employee Onboarding
  • Employee Offboarding
  • Disaster Recovery
  • Backup 3-2-1

OSINT - gromadzenie informacji o konkurencji

Bezpieczeństwo urządzeń końcowych

Audyt powłamaniowy, dokumentacja dla UODO

Szkolenia z bezpieczeństwa zasobów Organizacji w Office 365